Ontstaan

Eerst was het vendelen een onderdeel van de volkskunstgroep Meigraaf. Stilletjes aan werd de groep vendeliers uitgebreid en kwamen er meer en meer optredens die enkel om vendeliers vroegen. In december '95 werd er dus beslist om de vendeliers als een nieuwe groep te beschouwen en niet als een afdeling bij de Meigraaf.

Omdat we een Brusselse groep zijn en omdat we bij optredens graag hoog en ver werpen is de naam Draposmaaiter gekozen, wat eigenlijk vlaggenwerper in het Brussels is.

Hedendaags vendelen

Hoewel vendelen een traditionele volkskunst is, zijn wij van overtuiging dat evolutie noodzakelijk is. We vendelen nog steeds traditionele reeksen, begeleid met trom, fluit, doedelzak of accordeon, maar creeëren ook regelmatig nieuwe reeksen die een minder traditionele inslag hebben. Hedendaagse muziek (vooral folk, zoals muziek van Naragonia) vormt meestal de eerste stap naar een nieuwe reeks. Met de bewegingen van de vlag proberen we de muziek te volgen en extra te accentueren. Hiervoor maken we niet alleen gebruik van de traditionele bewegingen maar gaan we ook op zoek naar nieuwe bewegingen en worpen. Op deze manier verleggen we onze eigen grenzen en blijft het vendelen een dynamische, uitdagende hobby.

Ook contacten met het buitenland hebben onze eigen stijl beïnvloedt. Naast experimenteren met kleine vlaggen wat tot de reeks 'de Strijd' heeft geleid, integreren we ook vendeltechnieken of danschoreografieën die verwijzen naar de bezochte landen (bijvoorbeeld de reeks 'Fier Bretagne')

We proberen geregeld nieuwe reeksen te creëren waarbij de muziek centraal staat. Dit kan gaan van moderne muziekstukken zoals "Arcade" van Duncan Laurence ter ere van een initiatie-sessie op Vendelism 2022 (Ansfried Westerlo), maar ook samenwerkingen over de grens, zoals bij "Walz für David" op de muziek "Schneewalzer", waar we samen vendelen met onze vrienden uit Klagenfurt (Klagenfurter fahnenschwinger), Oostenrijk.

Publicaties

De meeste van onze reeksen werden ondertussen opgenomen in het Europees Vendelarchief: https://euva-eufa.eu/. Wij gebruiken dit gratis internationaal platform, waar we zelf aan meewerken, om al onze reeksen te publiceren. Hier zijn dan ook filmpjes te vinden van onze reeksen.
Een aantal creaties werden reeds opgenomen in het Vlaamse Vendelarchief.

Bijkomende informatie

Princen
A. Vandenschrieckstraat 84
1090 Jette - Brussel
België

Wij oefenen elke zaterdag in het GO! Basisschool Theodoortje, Laarbeeklaan 117 te Jette van 10:00 tot 12:00. Iedereen is zeker welkom om te komen kijken!

U kan ons ook contacteren voor initiaties, workshops en masterclasses. Wij delen graag onze kennis en expertise.

Wat is vendelen?

Vendelen is een traditionele volkskunst. Hierbij worden met vlaggen bepaalde figuren zoals platte acht, wiekslagen , enz... gemaakt met de vlag. Reeksen bestaan uit een welbepaalde opeenvolging van figuren, en worden meestal begeleid door trom en/of andere instrumenten.

De afmetingen van de vlaggen en vendelstokken kunnen erg variëren. In Vlaanderen gebruikt men meestal vierkante vlaggen van 1,8m tot 2m, maar ook andere afmetingen zijn geen uitzondering. De lengte van de stokken hangt af van de grote van de vlaggen. Wij gebruiken stokken met een lengte van ca. 2,4m en een gewicht van ongeveer 5kg. Daarnaast gebruiken we ook Italiaanse stokken, die slechts 700g wegen.

Op de vlaggen worden heraldische figuren of geometrische vormen afgebeeld. Met landenvlaggen wordt er normaal gezien niet gevendeld, tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Foto's

Enkele videofragmenten van vendelgroep Draposmaaiter op youtube.com

Onze reeksen in het Europees vendelarchief

Europees vendelarchief
Hertog Jan
Calimero
Arcade

Fragmenten

Ohringen 2011
Wrldsimmer festival

Experimenten

Regelmatig proberen we nieuwe dingen uit, die soms ook terecht komen in reeksen.
Schouderworp over
knieworp wentelworp: Met een knieworp overwerpen onmiddelijk gevolgd door een wentelworp

Cursus

We hebben reeds een uitgebreide ervaring in het lesgeven op cursussen en dit zowel op vlak van vendeltechnieken als hele reeksen.

Omdat we merken dat op algemene cursussen de tijd reeds berperkt is om een nieuwe reeks te leren, organiseert Draposmaaiter een expertise workshop. Deze meesterscursus spitst zich specifiek toe op ervaren vendeliers die hun vendeltechnieken willen uitbreiden en verbeteren. Het is niet de bedoeling om aan te kijken wat juist of fout is, maar wel om het eigen kunnen te analyseren en bewust te worden van wat er mogelijk is op individueel vlak, alsook , in mindere mate, op groepsniveau. We werken aan een 4-uur (worpensessie is slechts 3 uur om letsels te voorkomen) durend programma, waarbij zelf uitvoeren, analyseren en kennis en handelingen uitbreiden centraal staan.

3de Expertise workshop: Creëren van reeksen


Programma

In dit deel gaan we het creëren van reeksen onder de loep nemen. Keuze van muziek stukken en het plaatsen van vendelbewegingen op muziek vormen de rode draad. Dit wordt aangevuld met specifieke technieken: vendelen met één hand. We kunnen starten met een nieuwe reeks/muziek of vertrekken vanuit een bestaande reeks... Geef zeker op voorhand je favoriete muziek door!

We bekijken welke bewegingen op hoogtepunten gelegd kunnen worden en hoe een gevarieerde reeks gemaakt kan worden. Het is niet de bedoeling om een afgewerkt product te bekomen, maar om een aantal technieken en aandachtspunten te kunnen meegeven zodat je rugzak gevuld is om zelf aan de slag te gaan.

In de kantlijn zal er eveneens aandacht besteed worden aan detailafwerking, en bijkomende vendeltechnieken. Bij het creëren van een reeks moet je soms onbewandelde paden durven betreden!

Lesgever

  Sven Princen

Locatie en datum

 2 februari 2020 van 14u tot 17u
 Sint-Pieterscollege, ingang Verbeyststraat, 1090 Jette (dichtbij het station)

Kostprijs

€ 12
Er is drank ter plaatse beschikbaar
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar:


Vendelstokken

Na heel wat houten stokken te hebben gebroken, hebben we via Italiaanse contacten nieuwe vendelstokken kunnen ontwerpen. Onze vendelstokken zijn gemaakt van glas- en carbonvezel. Dit materiaal is zeer breekvast en ideaal om als vendelstok te gebruiken. We hebben de standaard houten vendelstokken (240cm) gebruikt als model om de nieuwe stokken te ontwikkelen. We hebben het evenwichtspunt een klein beetje hoger gelegd om de stok vlotter te laten ronddraaien bij het werpen. De gewichten zijn gemaakt van roestvrij draai-inox. Het zwakste punt van de stok blijkt de tip te zijn deze is dan ook extra beschermend met een messing kapje.

Draposmaaiter vendelstokken werden ontwikkeld naar het model van de standaard houten vendelstokken.
  - De stok bestaat uit glas- en carbonvezel. Dit materiaal is zeer breek vast en ideaal om als vendelstok te gebruiken.
  - Het gewicht is in RVS.
  - De top heeft een messing kapje.
  - Het vendel is uitgebalanceerd en gebruiksklaar.
  - Kan NIET uit elkaar gehaald worden.

Draposmaaiter biedt 3 verschillende formaten aan.
  - standaard stok (240cm)
  - middel formaat (185cm)
  - junior formaat (165 cm voor vlag van 115cm).

Voor meer info en prijzen, neem contact op met

Grote stokkenKleine stokken